GIÁM SÁT NHÂN VIÊN BÁN HÀNG – QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ

 Làm thế nào để quản lý đội ngũ bán hàng ?  Làm thế nào để quản lý các chương trình khuyến mại có thực hiện hiệu quả hay không ? HÊ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN – QUẢN LÝ KÊNH PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ Giám sát định vị nhân viên bán hàng  Quản lý lộ trình bán hàng...
Scroll Up