VIETTEL CHUYỂN ĐỔI ĐẦU 11 SỐ SANG 10 SỐ

Theo thông báo của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông bắt đầu từ ngày 15/09/2018 các nhà mạng di động sẽ thực hiện chuyển đổi mã mạng 11 số thành 10 số và kết thúc vào ngày 07/10/2018     TỪ ngày 15/09/2018 và ngày 17/09/2018 Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã chuyển đổi...
Scroll Up