Tổng Đài Trung Kế Viettel

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ 1.      Giới thiệu dịch vụ: Dịch vụ Trung kế số (E1) là dịch vụ cung cấp đường truyền kết nối giữa tổng đài của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đến tổng đài nội bộ của khách hàng. Mỗi đường trung kế cho phép thiết lập 30 cuộc gọi đồng thời...
Scroll Up