Dịch Vụ SIP TRUNKING

Định nghĩa -Là dịch vụ kênh trung kế thoại sử dụng giao thức SIP (Session Initiation Protocol). -Dịch vụ SIP-Trunking được cung cấp bằng việc sử dụng kênh truyền để kết nối đầu số 1800, 1900, số Mobile, PSTN, IPPhone với tổng đài IP PBX (hỗ trợ giao thức SIP). v...
Scroll Up
error: Content is protected !!